Tăng trưởng kinh tế 2 tháng đầu năm và những khuyến nghị chính sách

Tăng trưởng kinh tế 2 tháng đầu năm và những khuyến nghị chính sách

Tác giả Nguyên Long/VOV1

VOV.VN - Chuyên gia kinh tế, PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh, Giảng viên cao cấp Học viện Tài chính cùng bàn luận về những chỉ số vĩ mô qua 2 tháng đầu năm, đòi hỏi phải có những chính sách kịp thời để đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế…