Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ làm công tác dân vận trong Quân đội

VOV.VN - Sáng 7/6, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ làm công tác dân vận trong Quân đội khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2023.

150 đại biểu làm công tác dân vận đến từ các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn Quân khu 4 và Quân khu 5 tham dự. Từ ngày 7 đến 10/6, lớp tập huấn tập trung nghiên cứu 6 chuyên đề: Tổng quan về các DTTS Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS; Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng DTTS; Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các DTTS; công tác quốc phòng, an ninh ở vùng DTTS và miền núi.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Thiếu tướng Ngô Thanh Hải- Cục trưởng Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) nhấn mạnh:  Dân tộc và công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, toàn quân đã thường xuyên tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, các cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đã góp phần nâng cao nhận thức cho đồng bào các DTTS về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về quyền và nghĩa vụ công dân; tích cực tham gia củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên, góp phần xóa tình trạng thôn (bản) trắng đảng viên, chi bộ; giúp đồng bào phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội; tích cực tham gia xóa mù chữ, nâng cao dân trí; giữ gìn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc; tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc và công tác dân vận của Quân đội ở vùng đồng bào DTTS thì việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ nói chung, trước hết là đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận là rất quan trọng, nhằm trang bị tri thức, những kiến thức cơ bản về đặc điểm, phong tục tập quán, bản sắc văn hóa các dân tộc, về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc. Từ đó, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt công tác dân tộc trong tình hình mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vẫn còn khó khăn, hạn chế trong công tác dân tộc
Vẫn còn khó khăn, hạn chế trong công tác dân tộc

VOV.VN - Chiều 30/1 tại Hà Nội, Ủy ban dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2018.

Vẫn còn khó khăn, hạn chế trong công tác dân tộc

Vẫn còn khó khăn, hạn chế trong công tác dân tộc

VOV.VN - Chiều 30/1 tại Hà Nội, Ủy ban dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2018.

Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng về công tác dân tộc
Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng về công tác dân tộc

VOV.VN - Góp ý vào những nội dung liên quan đến dân tộc thiểu số trong dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, nhiều đại biểu cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về dân tộc và các cơ chế chính sách.

Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng về công tác dân tộc

Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng về công tác dân tộc

VOV.VN - Góp ý vào những nội dung liên quan đến dân tộc thiểu số trong dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, nhiều đại biểu cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về dân tộc và các cơ chế chính sách.

“Xốc” lại công tác quảng bá, sáng tác văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
“Xốc” lại công tác quảng bá, sáng tác văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số

VOV.VN - Việc đầu tư phát triển văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nam Bộ vẫn còn bỏ ngỏ, chưa phát triển đúng tầm vì thiếu sức người sức của; các tác phẩm chưa được phổ biến rộng rãi vào đời sống đồng bào, nhất là lớp trẻ.

“Xốc” lại công tác quảng bá, sáng tác văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số

“Xốc” lại công tác quảng bá, sáng tác văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số

VOV.VN - Việc đầu tư phát triển văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nam Bộ vẫn còn bỏ ngỏ, chưa phát triển đúng tầm vì thiếu sức người sức của; các tác phẩm chưa được phổ biến rộng rãi vào đời sống đồng bào, nhất là lớp trẻ.

“Mổ xẻ” vấn đề giảm nghèo đối với bà con dân tộc thiểu số
“Mổ xẻ” vấn đề giảm nghèo đối với bà con dân tộc thiểu số

VOV.VN - Giải quyết được vấn đề nghèo đói ở đồng bào dân tộc sẽ là đáp án cho công tác giảm nghèo chung

“Mổ xẻ” vấn đề giảm nghèo đối với bà con dân tộc thiểu số

“Mổ xẻ” vấn đề giảm nghèo đối với bà con dân tộc thiểu số

VOV.VN - Giải quyết được vấn đề nghèo đói ở đồng bào dân tộc sẽ là đáp án cho công tác giảm nghèo chung

Vấn đề dân tộc, tôn giáo trong Hiến pháp sửa đổi
Vấn đề dân tộc, tôn giáo trong Hiến pháp sửa đổi

(VOV) - “Hòa giải và hòa hợp, đoàn kết được các dân tộc, các tôn giáo là chìa khóa để ổn định và phát triển đất nước”.

Vấn đề dân tộc, tôn giáo trong Hiến pháp sửa đổi

Vấn đề dân tộc, tôn giáo trong Hiến pháp sửa đổi

(VOV) - “Hòa giải và hòa hợp, đoàn kết được các dân tộc, các tôn giáo là chìa khóa để ổn định và phát triển đất nước”.