Chiến đấu cơ B-52 của Mỹ diễn tập ở vùng Vịnh giữa căng thẳng với Iran

GM_PC_ARTICLE_TOP_BANNER

Chiến đấu cơ B-52 của Mỹ diễn tập ở vùng Vịnh giữa căng thẳng với Iran

VOV.VN - Máy bay B-52 của Mỹ đã thực hiện nhiệm vụ đầu tiên ở vịnh Ba Tư nhằm đối phó với Iran cũng như "bảo vệ các lực lượng và lợi ích của Mỹ trong khu vực".

Theo RT

Quân sự - Quốc phòng

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_1
GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_BOTTOM
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP