“Công phu” bộ đội đặc công
VOV.VN - Vào mùa huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 60 đang tích cực ra sức ngày đêm khổ luyện trong mọi điều kiện thời tiết.