GM_PC_SLIDEIMAGE_CENTER_1

Tags :

Liên Xô rút khỏi Afghanistan quân đội Liên Xô binh sĩ Liên Xô bãi lầy Afghanistan can thiệp quân sự
PC_Detail_Footer_470_2
PC_Detail_SponsorLink
VOV-home-photo-left-160x600
VOV-home-photo-right-160x600
VOV-home-photo-balloonads