Xe tăng Merkava- "Quả đấm thép" của quân đội Israel

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close