Tìm hiểu sức mạnh tàu quân sự Mỹ vừa bị cháy tại California
VOV.VN -Tàu tấn công lưỡng cư Bonhomme Richard vừa bị cháy ở căn cứ San Diego, California thuộc lớp tàu đổ bộ tấn công WASP.
Tàu quân sự Mỹ vừa bị cháy tại California thuộc lớp tàu đổ bộ tấn công WASP.