GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Gỡ khó cho nghề giã cào
Gỡ khó cho nghề giã cào

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo tạm dừng đóng mới tàu hành nghề giã cào và khuyến khích ngư dân cải hoán phương tiện chuyển sang ngành nghề khác.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close