Lặng thầm làm bạn với ….khỉ
Lặng thầm làm bạn với ….khỉ

VOV.VN - Suốt gần 60 năm qua, trên đảo Rều, có những con người ngày đêm lặng thầm chăm sóc đàn khỉ vàng để phục vụ nghiên cứu và sản xuất vaccine.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_POPUP
Close