GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Đức yêu cầu Facebook cho phép dùng nickname
Đức yêu cầu Facebook cho phép dùng nickname

VOV.VN - Cơ quan bảo vệ dữ liệu Hamburg của Đức yêu cầu Facebook không thể ép buộc người dùng phải dùng tên thật trên mạng xã hội, họ có thể sử dụng nickname tùy thích.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close