GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Giết người vì bênh bạn
Giết người vì bênh bạn

VOV.VN - Mọi người đang ngồi uống rượu với nhau thì thấy bạn mình xảy ra xích mích nên tất cả lao vào bênh bạn và án mạng xảy ra

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close