Đâu là hạnh phúc bạn đang có

Đâu là hạnh phúc bạn đang có

Tác giả First News - Trí Việt/VOV

VOV.VN - Chúng ta chỉ cảm thấy giá trị thực sự của hạnh phúc cho đến khi chúng ta đã đánh mất hoặc sắp sửa mất nó