Con đường phía trước

Con đường phía trước

Tác giả First News - Trí Việt/VOV

VOV.VN - Chúng ta thường nhìn vào hành động để đánh giá con người nhưng điều đó dường như chưa đủ mà đôi khi còn phải nhìn sâu vào mục đích và động cơ của hành động ấy.