Đấu trường và cuộc sống

Đấu trường và cuộc sống

Tác giả First News - Trí Việt/VOV

VOV.VN - Có người không dám bước vì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám bước đi thì khác nào chân đã gãy.