Truyện kể về vị vua ưa nịnh

Truyện kể về vị vua ưa nịnh

Tác giả PV/VOV6

VOV.VN - Có một ông vua nọ chỉ thích nghe lời nói ngọt. Ông luôn muốn mọi người phải nói những điều hay ý đẹp về mình, trong khi ông là một người chưa sống trọn đạo hiếu với cha mẹ, chưa trọn nghĩa tình với quê hương. Điều sắp xảy đến có làm ông thay đổi tính tình hay không?