Truyện "Người khách đi đường sáng trí"

Truyện "Người khách đi đường sáng trí"

Tác giả PV/VOV6

VOV.VN - Có một người lái buôn bị mất con lạc đà. Ông ta vô cùng bối rối, chưa biết phải làm thế nào. Ông đã được một người đi đường phân tích, đưa ra những suy luận giúp ông có hướng tìm kiếm con vật thân thiết của mình như thế nào?