Viên đá quan trọng

Viên đá quan trọng

Tác giả First News - Trí Việt/VOV

VOV.VN - Lên kế hoạch không chỉ là sắp xếp công việc đúng thời gian mà quan trọng hơn là biết chọn việc gì để làm trước và có những việc buộc phải làm sau.