GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Lung linh sắc màu văn hóa Tây Nguyên
Lung linh sắc màu văn hóa Tây Nguyên

VOV.VN - Liên hoan dân ca Việt Nam năm 2015 đã tôn vinh, bảo tồn và phát hiện những làn điệu dân nhạc, dân vũ nguyên thể mang đặc trưng vùng đất Tây Nguyên.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close