Bước tiến mới trong can thiệp bào thai
Bước tiến mới trong can thiệp bào thai

VOV.VN- Với kết quả thực hiện thành công 2 ca can thiệp bào thai lần đầu tiên tại BV Phụ sản Hà Nội đã mở ra cơ hội cứu sống những sinh linh ngay từ trong bụng mẹ.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close