Lãng đãng triền cát đỏ
Lãng đãng triền cát đỏ

Tác giả: Trần Nhật Lam

Lãng đãng triền cát đỏ

Lãng đãng triền cát đỏ

Tác giả: Trần Nhật Lam

Tết về, tảo mộ cùng cha
Tết về, tảo mộ cùng cha

Tôi không khi nào quên được niềm vui thiêng liêng mỗi khi đi tảo mộ cùng bố và ông dạy rằng: “Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”…  

Tết về, tảo mộ cùng cha

Tết về, tảo mộ cùng cha

Tôi không khi nào quên được niềm vui thiêng liêng mỗi khi đi tảo mộ cùng bố và ông dạy rằng: “Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”…  

Chùm thơ xuân
Chùm thơ xuân

Tác giả: Nguyễn Chu Nhạc

Chùm thơ xuân

Chùm thơ xuân

Tác giả: Nguyễn Chu Nhạc

Về Trạm Tấu
Về Trạm Tấu

Tác giả: Phạm Mạnh Hùng

Về Trạm Tấu

Về Trạm Tấu

Tác giả: Phạm Mạnh Hùng

Rượu ngô
Rượu ngô

Tác giả: Nguyễn Chu Nhạc

Rượu ngô

Rượu ngô

Tác giả: Nguyễn Chu Nhạc

Tết của bà tôi
Tết của bà tôi

Cứ mồng bốn Tết cậu lại ra đi, bà khấn ông trong nước mắt “con trai nhà này ai cũng muốn ra đi, chỉ có tôi suốt đời ngồi ở xó rừng chờ đợi”…

Tết của bà tôi

Tết của bà tôi

Cứ mồng bốn Tết cậu lại ra đi, bà khấn ông trong nước mắt “con trai nhà này ai cũng muốn ra đi, chỉ có tôi suốt đời ngồi ở xó rừng chờ đợi”…

Xuân hội Kỳ Sơn
Xuân hội Kỳ Sơn

Tác giả: Phạm Mạnh Hùng

Xuân hội Kỳ Sơn

Xuân hội Kỳ Sơn

Tác giả: Phạm Mạnh Hùng

Gió reo vườn cũ
Gió reo vườn cũ

Mới đầu ngõ đã nghe thoảng tiếng đàn kìm. Căn nhà tuềnh toàng đến không ngờ của ông Út Thơ đón gió ùa mênh mông từ nẻo vườn rộng.  

Gió reo vườn cũ

Gió reo vườn cũ

Mới đầu ngõ đã nghe thoảng tiếng đàn kìm. Căn nhà tuềnh toàng đến không ngờ của ông Út Thơ đón gió ùa mênh mông từ nẻo vườn rộng.  

Về quê ngoại
Về quê ngoại

Tác giả: Trần Ngọc Hải

Về quê ngoại

Về quê ngoại

Tác giả: Trần Ngọc Hải

Gieo mùa
Gieo mùa

Tác giả: Đỗ Thượng Thế 

Gieo mùa

Gieo mùa

Tác giả: Đỗ Thượng Thế