GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Nỗi đau nơi tâm lũ Yên Bái
Nỗi đau nơi tâm lũ Yên Bái

VOV.VN -Tỉnh Yên Bái đang huy động tối đa lực lượng, nỗ lực tiếp cận tất cả những nơi còn cô lập để đến từng hộ gia đình động viên, khắc phục hậu quả mưa lũ.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close