GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Khốn khổ vì ông bố nát rượu
Khốn khổ vì ông bố nát rượu

VOV.VN -Mấy hôm tôi ở nhà, ngày nào cũng thấy bố chửi mắng mẹ tôi. Ngay cả chị em tôi và cô em bố đến, bố cũng chửi mắng và đuổi hết.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close