Siêu thị đua nhau ép doanh nghiệp
Siêu thị đua nhau ép doanh nghiệp

Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội cho biết: "Chúng ta tự hại mình 7 phần, sức ép từ bên ngoài như Thái, Mỹ, Úc... thực tế chỉ chiếm 3 phần".

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_POPUP
Close