GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Rò rỉ hiệu năng Samsung Galaxy S9
Rò rỉ hiệu năng Samsung Galaxy S9

Kết quả hiệu năng bộ xử lý được cho là của mẫu smartphone cao cấp Galaxy S9 tuy trông hứa hẹn, song vẫn có phần thấp hơn mẫu iPhone X của Apple.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close