Khẩn cấp sơ tán dân tránh bão Tembin
Khẩn cấp sơ tán dân tránh bão Tembin

VOV.VN - Các địa phương khu vực ĐBSCL đang gấp rút sơ tán dân đến nơi an toàn, cho học sinh nghỉ học, công nhân nghỉ làm để tránh bão số 16 (bão Tembin).

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close