GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Thành phố bên sông
Thành phố bên sông

VOV.VN - Thay vì giới hạn ở hữu ngạn sông Mã, thành phố Thanh Hóa tiếp tục phát triển thêm tả ngạn bên sông với nhiều di tích lịch sử, văn hoá và danh thắng.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close