GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Dòng Mekong kêu cứu
Dòng Mekong kêu cứu

VOV.VN - Mực nước sông Mekong đã xuống mức thấp nhất trong gần 100 năm qua vào trung tuần tháng 7/2019.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close