GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Đất Vân Đồn, Phú Quốc hạ nhiệt
Đất Vân Đồn, Phú Quốc hạ nhiệt

Giao dịch bất động sản tại Phú Quốc chững lại sau khi chính quyền tạm dừng chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Cơn sốt đất ở Vân Đồn vẫn âm ỉ.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_POPUP
Close