Bộ Y tế trả lời câu hỏi: "Hút thuốc có diệt được SARS-CoV-2?"

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close