Những điều bạn có thể nhận biết thông qua dịch tiết âm đạo
VOV.VN - Những thay đổi về màu, mùi và lượng dịch tiết âm đạo, hay khí hư, có thể nói lên nhiều điều về sức khỏe của bạn.