Từ khóa tìm kiếm: 500 học sinh ngộ độc sữa

Phát hiện bất thường trong vụ học sinh uống Milo nhập viện
Phát hiện bất thường trong vụ học sinh uống Milo nhập viện

DN nộp hồ sơ cung cấp thức uống là Milo cho học sinh nhưng khi kiểm tra tại nơi pha sữa, cảnh sát phát hiện thêm một loại khác.

Phát hiện bất thường trong vụ học sinh uống Milo nhập viện

Phát hiện bất thường trong vụ học sinh uống Milo nhập viện

DN nộp hồ sơ cung cấp thức uống là Milo cho học sinh nhưng khi kiểm tra tại nơi pha sữa, cảnh sát phát hiện thêm một loại khác.