Từ khóa tìm kiếm: 6 thuyền viên tàu cá Việt Nam mất tích tại Hàn Quốc

Vẫn chưa tìm thấy các thuyền viên mất tích tại Hàn Quốc
Vẫn chưa tìm thấy các thuyền viên mất tích tại Hàn Quốc

VOV.VN - Đã nhiều ngày trôi qua, đến nay (27/11), vẫn chưa tìm thấy  6 thuyền viên tàu cá Việt Nam mất tích tại Hàn Quốc

Vẫn chưa tìm thấy các thuyền viên mất tích tại Hàn Quốc

Vẫn chưa tìm thấy các thuyền viên mất tích tại Hàn Quốc

VOV.VN - Đã nhiều ngày trôi qua, đến nay (27/11), vẫn chưa tìm thấy  6 thuyền viên tàu cá Việt Nam mất tích tại Hàn Quốc