Từ khóa tìm kiếm: Chi hội Tàu du lịch thành phố Hạ Long

Sẽ thay thế toàn bộ tàu du lịch vịnh Hạ Long, Bái Tử Long
Sẽ thay thế toàn bộ tàu du lịch vịnh Hạ Long, Bái Tử Long

VOV.VN - Các tàu đóng mới thay thế trên Vịnh Hạ Long sẽ được đóng bằng vỏ thép hoặc bằng vật liệu tương đương nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ.

Sẽ thay thế toàn bộ tàu du lịch vịnh Hạ Long, Bái Tử Long

Sẽ thay thế toàn bộ tàu du lịch vịnh Hạ Long, Bái Tử Long

VOV.VN - Các tàu đóng mới thay thế trên Vịnh Hạ Long sẽ được đóng bằng vỏ thép hoặc bằng vật liệu tương đương nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ.