Từ khóa tìm kiếm: Chính phủ làm việc với Viện kiểm sát

Lãnh đạo Chính phủ làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Lãnh đạo Chính phủ làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

VOV.VN - Chính phủ và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sẽ tổ chức các cuộc làm việc hàng năm, đánh giá về công tác phối hợp giữa hai cơ quan.

Lãnh đạo Chính phủ làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Lãnh đạo Chính phủ làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

VOV.VN - Chính phủ và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sẽ tổ chức các cuộc làm việc hàng năm, đánh giá về công tác phối hợp giữa hai cơ quan.