Từ khóa tìm kiếm: APEC 2020

Các nhà lãnh đạo APEC kêu gọi thương mại tự do và cởi mở để thúc đẩy phục hồi kinh tế
Các nhà lãnh đạo APEC kêu gọi thương mại tự do và cởi mở để thúc đẩy phục hồi kinh tế

VOV.VN - Thông cáo chung của Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 27 nhấn mạnh tầm quan trọng của “một môi trường thương mại và đầu tư tự do, cởi mở, công bằng, không phân biệt đối xử, minh bạch và dễ dự đoán”.

Các nhà lãnh đạo APEC kêu gọi thương mại tự do và cởi mở để thúc đẩy phục hồi kinh tế

Các nhà lãnh đạo APEC kêu gọi thương mại tự do và cởi mở để thúc đẩy phục hồi kinh tế

VOV.VN - Thông cáo chung của Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 27 nhấn mạnh tầm quan trọng của “một môi trường thương mại và đầu tư tự do, cởi mở, công bằng, không phân biệt đối xử, minh bạch và dễ dự đoán”.

Tổng thống Philippines Duterte sẽ tham dự ASEAN 37 và APEC 2020
Tổng thống Philippines Duterte sẽ tham dự ASEAN 37 và APEC 2020

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 37 và Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2020 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Tổng thống Philippines Duterte sẽ tham dự ASEAN 37 và APEC 2020

Tổng thống Philippines Duterte sẽ tham dự ASEAN 37 và APEC 2020

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 37 và Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2020 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Hội nghị SOM 2 tiếp tục thảo luận việc xây dựng Tầm nhìn APEC
Hội nghị SOM 2 tiếp tục thảo luận việc xây dựng Tầm nhìn APEC

VOV.VN - Hôm nay, Hội nghị SOM 2 bước vào ngày làm việc cuối cùng, tiếp tục thảo luận quá trình xây dựng tầm nhìn của APEC năm 2020 và tương lai.

Hội nghị SOM 2 tiếp tục thảo luận việc xây dựng Tầm nhìn APEC

Hội nghị SOM 2 tiếp tục thảo luận việc xây dựng Tầm nhìn APEC

VOV.VN - Hôm nay, Hội nghị SOM 2 bước vào ngày làm việc cuối cùng, tiếp tục thảo luận quá trình xây dựng tầm nhìn của APEC năm 2020 và tương lai.