Từ khóa tìm kiếm: Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS)

Khoa học công nghệ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế GMS
Khoa học công nghệ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế GMS

VOV.VN - Ngày 30/3 tại Hà Nội, lần đầu tiên Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) đã được tổ chức.

Khoa học công nghệ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế GMS

Khoa học công nghệ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế GMS

VOV.VN - Ngày 30/3 tại Hà Nội, lần đầu tiên Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) đã được tổ chức.