Từ khóa tìm kiếm: JFC Danang

CLB Bóng đá phóng viên tại Đà Nẵng ủng hộ đồng bào vùng lũ
CLB Bóng đá phóng viên tại Đà Nẵng ủng hộ đồng bào vùng lũ

VOV.VN - CLB Bóng đá phóng viên tại Đà Nẵng đã huy động được gần 3,1 tỷ đồng, 20 tấn gạo, cùng nhiều hiện vật ủng hộ đồng bào vùng lũ.

CLB Bóng đá phóng viên tại Đà Nẵng ủng hộ đồng bào vùng lũ

CLB Bóng đá phóng viên tại Đà Nẵng ủng hộ đồng bào vùng lũ

VOV.VN - CLB Bóng đá phóng viên tại Đà Nẵng đã huy động được gần 3,1 tỷ đồng, 20 tấn gạo, cùng nhiều hiện vật ủng hộ đồng bào vùng lũ.