Từ khóa tìm kiếm: Trump không gặp Iran

Tổng thống Trump không có ý định gặp lãnh đạo Iran tại Liên Hợp Quốc
Tổng thống Trump không có ý định gặp lãnh đạo Iran tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tổng thống Trump ngày 22/9 khẳng định rằng ông không có kế hoạch gặp các nhà lãnh đạo Iran trong phiên họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tuần này.

Tổng thống Trump không có ý định gặp lãnh đạo Iran tại Liên Hợp Quốc

Tổng thống Trump không có ý định gặp lãnh đạo Iran tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tổng thống Trump ngày 22/9 khẳng định rằng ông không có kế hoạch gặp các nhà lãnh đạo Iran trong phiên họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tuần này.