Từ khóa tìm kiếm: cầu vượt nút giao thông quốc lộ 1

Sắp thông xe cầu vượt nút giao quốc lộ 1 và hương lộ 2
Sắp thông xe cầu vượt nút giao quốc lộ 1 và hương lộ 2

VOV.VN - Tổng mức đầu tư dự án là hơn 400 tỉ đồng từ vốn chủ sở hữu và vốn huy động của doanh nghiệp.

Sắp thông xe cầu vượt nút giao quốc lộ 1 và hương lộ 2

Sắp thông xe cầu vượt nút giao quốc lộ 1 và hương lộ 2

VOV.VN - Tổng mức đầu tư dự án là hơn 400 tỉ đồng từ vốn chủ sở hữu và vốn huy động của doanh nghiệp.