Từ khóa tìm kiếm: canh gà lá thuốc

Lên Sìn Hồ ăn canh gà lá thuốc người Dao
Lên Sìn Hồ ăn canh gà lá thuốc người Dao

VOV.VN - Với người Dao Khâu ở huyện Sìn Hồ, Lai Châu, món canh gà lá thuốc là món ăn không thể thiếu đối với đời sống đồng bào. 

Lên Sìn Hồ ăn canh gà lá thuốc người Dao

Lên Sìn Hồ ăn canh gà lá thuốc người Dao

VOV.VN - Với người Dao Khâu ở huyện Sìn Hồ, Lai Châu, món canh gà lá thuốc là món ăn không thể thiếu đối với đời sống đồng bào.