Từ khóa tìm kiếm: chuyện khởi nghiệp

Bí quyết thành công khi du học và làm việc ở nước ngoài
Bí quyết thành công khi du học và làm việc ở nước ngoài

VOV.VN - TS trẻ tuổi Phạm Thành Thái, người được Amazon mời về làm việc sau 5 phút phỏng vấn cho rằng, muốn thành công, mỗi người phải tự đứng lên.

Bí quyết thành công khi du học và làm việc ở nước ngoài

Bí quyết thành công khi du học và làm việc ở nước ngoài

VOV.VN - TS trẻ tuổi Phạm Thành Thái, người được Amazon mời về làm việc sau 5 phút phỏng vấn cho rằng, muốn thành công, mỗi người phải tự đứng lên.

Doanh nghiệp, nhà trường và sinh viên cùng bàn về khởi nghiệp
Doanh nghiệp, nhà trường và sinh viên cùng bàn về khởi nghiệp

VOV.VN - Diễn đàn nhận được hàng chục ý kiến từ các nhà quản lý, doanh nhân cùng nhiều câu chuyện khởi nghiệp thành công của các bạn trẻ.

Doanh nghiệp, nhà trường và sinh viên cùng bàn về khởi nghiệp

Doanh nghiệp, nhà trường và sinh viên cùng bàn về khởi nghiệp

VOV.VN - Diễn đàn nhận được hàng chục ý kiến từ các nhà quản lý, doanh nhân cùng nhiều câu chuyện khởi nghiệp thành công của các bạn trẻ.