Từ khóa tìm kiếm: chuối khổng lồ

Chuối “khủng” ở Trà Vinh hút khách
Chuối “khủng” ở Trà Vinh hút khách

Giống chuối “khủng” mang tên ‘tá quạ’ ở Trà Vinh đang hút khách thị thành, chủ yếu mua về để thờ cúng.

Chuối “khủng” ở Trà Vinh hút khách

Chuối “khủng” ở Trà Vinh hút khách

Giống chuối “khủng” mang tên ‘tá quạ’ ở Trà Vinh đang hút khách thị thành, chủ yếu mua về để thờ cúng.