Từ khóa tìm kiếm: chương trình cải cách của ukraine

Ukraine hoan nghênh IMF giải ngân khoản hỗ trợ 1 tỷ USD
Ukraine hoan nghênh IMF giải ngân khoản hỗ trợ 1 tỷ USD

VOV.VN - Đây là một phần trong chương trình cứu trợ 17,5 tỉ USD của Quỹ tiền tệ quốc tế dành cho Ukraine.

Ukraine hoan nghênh IMF giải ngân khoản hỗ trợ 1 tỷ USD

Ukraine hoan nghênh IMF giải ngân khoản hỗ trợ 1 tỷ USD

VOV.VN - Đây là một phần trong chương trình cứu trợ 17,5 tỉ USD của Quỹ tiền tệ quốc tế dành cho Ukraine.