Từ khóa tìm kiếm: chờ nhà máy thu mua

Quảng Ngãi: Mía khô, dân khổ vì chờ nhà máy thu mua
Quảng Ngãi: Mía khô, dân khổ vì chờ nhà máy thu mua

VOV.VN - Sau Tết Kỷ Hợi nhiều hộ trồng mía ở Quảng Ngãi đứng ngồi không yên vì mía khô quắp ngoài đồng nhưng các nhà máy đường không mua.

Quảng Ngãi: Mía khô, dân khổ vì chờ nhà máy thu mua

Quảng Ngãi: Mía khô, dân khổ vì chờ nhà máy thu mua

VOV.VN - Sau Tết Kỷ Hợi nhiều hộ trồng mía ở Quảng Ngãi đứng ngồi không yên vì mía khô quắp ngoài đồng nhưng các nhà máy đường không mua.