Từ khóa tìm kiếm: chủ nhân mới của Nhà Trắng Donald Trump

Hình ảnh cuộc gặp 90 phút giữa Tổng thống Obama và ông Trump
Hình ảnh cuộc gặp 90 phút giữa Tổng thống Obama và ông Trump

VOV.VN - Tổng thống Barack Obama đã có cuộc gặp 90 phút theo thông lệ chuyển giao quyền lực với Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Hình ảnh cuộc gặp 90 phút giữa Tổng thống Obama và ông Trump

Hình ảnh cuộc gặp 90 phút giữa Tổng thống Obama và ông Trump

VOV.VN - Tổng thống Barack Obama đã có cuộc gặp 90 phút theo thông lệ chuyển giao quyền lực với Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.