Từ khóa tìm kiếm: cách ly xã hội Chỉ thị 16 tiếp tục giãn cách xã hội cách ly xã hội trong 1 tuần các địa phương trong Nhóm nguy cơ cao

Việc phân nhóm các địa phương để chống dịch Covid-19 dựa trên tiêu chí nào?
Việc phân nhóm các địa phương để chống dịch Covid-19 dựa trên tiêu chí nào?

VOV.VN - Tiêu chí cụ thể để phân loại các địa phương để tiếp tục triển khai các biện pháp chống dịch Covid-19.

Việc phân nhóm các địa phương để chống dịch Covid-19 dựa trên tiêu chí nào?

Việc phân nhóm các địa phương để chống dịch Covid-19 dựa trên tiêu chí nào?

VOV.VN - Tiêu chí cụ thể để phân loại các địa phương để tiếp tục triển khai các biện pháp chống dịch Covid-19.