Từ khóa tìm kiếm: có thêm vợ bé để quản lý khối tài sản tham nhũng

Một số lãnh đạo muốn có thêm “vợ bé” để quản lý tài sản tham nhũng
Một số lãnh đạo muốn có thêm “vợ bé” để quản lý tài sản tham nhũng

VOV.VN -Cử tri rất băn khoăn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo muốn có thêm vợ bé để quản lý khối tài sản khổng lồ do tham nhũng mà có.

Một số lãnh đạo muốn có thêm “vợ bé” để quản lý tài sản tham nhũng

Một số lãnh đạo muốn có thêm “vợ bé” để quản lý tài sản tham nhũng

VOV.VN -Cử tri rất băn khoăn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo muốn có thêm vợ bé để quản lý khối tài sản khổng lồ do tham nhũng mà có.