Từ khóa tìm kiếm: bão Hanna

Texas (Mỹ) gồng mình chống thảm họa kép: Bão mạnh và dịch Covid-19
Texas (Mỹ) gồng mình chống thảm họa kép: Bão mạnh và dịch Covid-19

VOV.VN - Hanna – cơn bão theo mùa đầu tiên năm 2020 tại khu vực Đại Tây Dương – vừa đổ bộ vào bang Texas, Mỹ ngày 25/7.

Texas (Mỹ) gồng mình chống thảm họa kép: Bão mạnh và dịch Covid-19

Texas (Mỹ) gồng mình chống thảm họa kép: Bão mạnh và dịch Covid-19

VOV.VN - Hanna – cơn bão theo mùa đầu tiên năm 2020 tại khu vực Đại Tây Dương – vừa đổ bộ vào bang Texas, Mỹ ngày 25/7.