Từ khóa tìm kiếm: bão số 4. các tỉnh Bắc Trung Bộ

Các tỉnh Bắc Trung Bộ chủ động phòng chống bão số 4
Các tỉnh Bắc Trung Bộ chủ động phòng chống bão số 4

VOV.VN - Theo dự báo, các tỉnh Bắc Trung bộ sẽ chịu ảnh hưởng của bão số 4. Hôm nay (29/8), các địa phương đã chủ động phương án phòng chống bão.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ chủ động phòng chống bão số 4

Các tỉnh Bắc Trung Bộ chủ động phòng chống bão số 4

VOV.VN - Theo dự báo, các tỉnh Bắc Trung bộ sẽ chịu ảnh hưởng của bão số 4. Hôm nay (29/8), các địa phương đã chủ động phương án phòng chống bão.