Từ khóa tìm kiếm: giao dịch không dùng tiền mặt

EVNHANOI tạo sự linh hoạt trong thanh toán tiền điện
EVNHANOI tạo sự linh hoạt trong thanh toán tiền điện

VOV.VN - Khách hàng có thể thanh toán tiền điện tại bất kỳ quầy thu nào trong 228 quầy thu tại phòng giao dịch trên địa bàn thành phố.  

EVNHANOI tạo sự linh hoạt trong thanh toán tiền điện

EVNHANOI tạo sự linh hoạt trong thanh toán tiền điện

VOV.VN - Khách hàng có thể thanh toán tiền điện tại bất kỳ quầy thu nào trong 228 quầy thu tại phòng giao dịch trên địa bàn thành phố.